Regler i bowling

Precis som så många andra sporter så innehåller bowling en hel del regler och riktlinjer som skall följas. En del regler är mer självklara än andra och vissa är egentligen främst relevanta om man ska tävla i sporten eller själv bygga en regelrätt bowlingbana. Här presenterar vi några olika regler som kan vara bra att hålla koll på.

En ganska självklar regel är att man inte får göra övertramp när man kastar sitt klot. På en del bowlingbanor finns en speciell sensor placerad vid övertrampslinjen, som ger ifrån sig en signal vid övertramp. Om detta sker går turen vidare till nästa spelare och spelare som gjorde övertramp blir utan poäng.

Att bowla med bägge händerna
Visste du att man får spela med bägge händerna under en och samma match? Man får exempelvis börja spela med vänster handen för att sedan gå över till den högra. Man får även bowla med så kallad dubbelhands-fattning. Det innebär att man håller klotet med båda händerna och man har bara två fingrar handen i klotets hål. Värt att notera är att man vid en tvåhandsfattning inte använder tum-hålet.

Mått, vikt, längd och sånt
En kägla ska enligt regelverket väga mellan 1 417 och 1 644 gram.
Avståndet från övertrampslinjen till första käglan ska vara 18,29 meter +/- 13 mm.
Den sammanlagda bredden på bana och rännorna ska vara minst 1524 mm och högst 1530 mm.
Ett bowlingklot får väga upp till 7 257 gram och får ha högst 12 hål.
Ansatsbanan skall vara plan och fri från hinder och vara minst 4,57 m lång.

Läs mer om sportens regler
För den som vill sätta sin ännu mer in i spelets regler rekommenderar vi att man läser den Blå Boken som är bowlingens egen regelbok. Denna finns bland annat tillgänglig i digital form på Svenska Bowlingförbundets hemsida. Värt att notera är även att Svenska bowlingförbundet följer World Bowling rules.