Hur räknar man poäng i bowling

Någonting som brukar förbrylla en del spelare är hur man egentligen räknar poängen i en omgång bowling. Man kan enkelt förklarat säga att du får ett poäng för varje kägla som du får ner, med undantag för de tillfällen där du får till en strike eller en spärr. Poängen som man får summeras för varje uppställ och summeras sedan i din totala serie-poäng. Om man till exempel skjuter ner sju käglor i sitt första kast och efter det ytterligare två i det andra, så ger den uppställningen sammanlagt nio poäng. Skulle man i sin tur missa käglorna helt i ett utav kasten och sedan få ner upp till nio utav dem i det andra så får man även där den sammanlagda poängen utav de två kasten.

Hur räknas poängen vid en strike?
Att få till en strike är någonting som många bowlingspelare gärna vill. En stor anledning till det är den stora mängd poäng som kastet faktiskt ger. Om du får ner alla tio käglorna i ditt första kast så får du inte din poäng för striken förrän du har spelat ditt nästföljande uppställ, då poängen delvis baseras på detta. För en strike får man nämligen tio poäng samt lika många poäng extra som man får i det nästa uppstället. Om man till exempel får en strike och efteråt får ner sammanlagt sex käglor, så ger striken dig totalt sexton poäng. Dessutom får du som vanligt sex poäng för det andra uppstället. Skulle din strike följas utav en spärr så får du 20 poäng för ditt strike-kast och följs den utav en ytterligare strike får du hela 30 poäng för den första striken. Följs det istället utav två missar så får du enbart 10 poäng för striken. I protokollet betecknas en strike med ett kryss (X).

Hur räknas poängen vid en spärr?
En spärr är precis som en strike ett bra sätt att spurta ifrån i poäng jämfört med dina motspelare. Även här får du vänta tills det är din tur på nytt innan du tilldelas dina spärr-poäng. Dock är det inte hela poängen i ditt nästkommande uppställ som påverkar din spärr-poäng, utan enbart det första kastet. Om man till exempel får en spärr och efteråt får ner fyra käglor i det första kastet, så ger spärren dig totalt fjorton poäng. Dessutom räknas de fyra poängen in i den poäng som du får för det andra uppstället. Skulle din spärr följas utav en strike så får du 20 poäng för ditt spärr-kast. Får du istället två missar efteråt får du enbart 10 poäng för striken. I protokollet betecknas en strike med ett snedstreck (/).

Bonuskast i sista omgången
Den sista omgången i en serie består utav ett bonuskast, vilket du får ta del utav om du antingen inleder uppstället med en strike eller en spärr. Det som händer då är att käglorna ställs upp på nytt och man får då en extra chans att samla på sig poäng. Som mest kan man få 300 poäng i en serie, vilket man får genom 12 raka strikes.